Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 13.11.2023

Orice informație de natură personală sau materiale transmise in mod voluntar de dumneavoastră către website-ul www.pipedesign.ro și către proprietarul său, SC PIPE DESIGN SRL, sunt supuse Politicii de Confidențialitate și protecției datelor cu caracter personal, conforme cu prevederile expuse în prezentul document. Această Politică de Confidențialitate descrie procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicate de SC PIPE DESIGN SRL în contextul utilizării internetului și a altor rețele de comunicare electronice.

Termeni legali

Expresia „informații cu caracter personal” poate fi echivalată și cu termenul „date cu caracter personal” și se referă la orice informație asociată cu dumneavoastră în calitate de persoană fizică, prin intermediul căreia puteți fi identificat direct sau indirect. Procesarea informațiilor cu caracter personal include orice activitate desfășurată de SC PIPE DESIGN SRL asupra datelor personale pe care ni le-ați furnizat (prin colectare, înregistrare, organizare, depozitare, modificare, retragere, utilizare, blocare, ștergere etc.). În contextul acestei Politici de Confidențialitate, „terții” se referă la orice companie care nu se află sub controlul direct sau indirect al SC PIPE DESIGN SRL.

Colectarea datelor cu caracter personal

Nu vom aduna nicio informație personal identificabilă despre dumneavoastră prin intermediul acestui site (cum ar fi nume, adresă, număr de telefon sau adresă de e-mail – „date personale”) decât în cazul în care ați furnizat-o voluntar. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră personale să fie colectate, vă rugăm să nu le trimiteți către noi. Colectăm doar informațiile cu caracter personal pe care decideți să ni le furnizați sau care sunt necesare pentru a vă oferi (și îmbunătăți) produsele și serviciile noastre. Aceasta include atât informații cu caracter personal direct, cum ar fi nume, adresă de e-mail, cât și informații indirecte, precum „cookies”, informații despre conexiune sau sistem. Este posibil să vă solicităm adresa de e-mail, numele, numărul de telefon etc., pentru a vă ține la curent cu activitățile desfășurate de SC PIPE DESIGN SRL.

Utilizarea Datelor cu Caracter Personal

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în scopurile pentru care le-ați furnizat SC PIPE DESIGN SRL. Acestea vor fi, de asemenea, folosite pentru administrarea, sprijinirea și evaluarea serviciilor noastre, precum și pentru prevenirea încălcării securității, a legii și a termenilor contractuali. SC PIPE DESIGN SRL poate partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu alte companii partenere, restricționându-se strict la următoarele situații:

(1) Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate unor terți, cum ar fi furnizorii noștri, care ne asistă în administrarea acestui site. Acești terți sunt obligați contractual să mențină un nivel echivalent de securitate pentru datele dumneavoastră cu caracter personal ca și SC PIPE DESIGN SRL și să le proceseze numai conform instrucțiunilor primite de la noi.

(2) De asemenea, putem furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal autorităților guvernamentale, în conformitate cu legislația în vigoare, atunci când considerăm că este necesar pentru respectarea legilor în vigoare, pentru a răspunde unor cereri legale sau acțiuni judiciare, sau pentru a proteja drepturile SC PIPE DESIGN SRL., ale clienților sau ale altor persoane.

(3) În situații excepționale, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal potențialilor parteneri de afaceri ai SC PIPE DESIGN SRL, numai după încheierea unui contract care să asigure securitatea acestor informații și conformitatea cu legislația locală.

Ștergerea sau modificarea datelor

Puteți cere modificarea, ștergerea sau revizuirea datelor dumneavoastră personale prin trimiterea unei solicitări la adresa de email dpo@pipedesign.ro sau prin corespondență scrisă la adresa Daniel Danielopolu 30-32 OHO, Sector 1, București, 014134 – România.

Stocarea datelor cu caracter personal

SC PIPE DESIGN SRL poate reține informațiile cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le trimiteți prin intermediul Serviciului ‘’Contactați-ne’’ într-o bază de date, cum ar fi baza de date cu clienți. Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate doar pe perioada cât acestea sunt folosite pentru a vă putea răspunde întrebărilor sau rezolvării anumitor situații sau pentru a aduce îmbunătățiri și servicii noi, supunându-ne cerințelor legale și legislației în vigoare. Acest lucru înseamnă că este posibil să vă reținem datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp chiar și după ce dumneavoastră încetați să folosiți serviciile oferite de SC PIPE DESIGN SRL sau acest Site. Aveți dreptul de a cere ca în orice moment datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse.

Securitatea Datelor

SC PIPE DESIGN SRL depune eforturi pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale. Accesul la aceste informații este restricționat la personalul autorizat al SC PIPE DESIGN SRL, precum și la angajații desemnați din cadrul unor companii terțe furnizoare de servicii și parteneri de afaceri. Acești terți au acceptat contractual obligația de a menține în siguranță toate informațiile în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Toți cei implicați sunt obligați să respecte politica menționată, iar angajații terților cu acces la datele dumneavoastră personale au semnat acorduri de confidențialitate și non-divulgare.

Legătura cu alte Site-uri

Acest Site poate fi conectat la alte site-uri care nu sunt deținute sau controlate de SC PIPE DESIGN SRL. Aceste site-uri nu sunt guvernate de Politica noastră de Confidențialitate. Atunci când accesați alte site-uri prin link-urile furnizate, operatorii acestora pot să colecteze informații personale despre dumneavoastră. Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate a acestor terți înainte de a furniza informații personale. Nu ne asumăm responsabilitatea legală pentru activitățile sau politica de confidențialitate a acestor terți.

Drepturile Persoanelor Vizate

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), aveți următoarele drepturi:
1. 1. Dreptul la Informare;
2. 2. Dreptul la Acces;
3. 3. Dreptul la Rectificare;
4. 4. Dreptul la ștergerea datelor (‘’dreptul de a fi uitat’’) ;
5. 5. Dreptul la restricționarea prelucrării ;
6. 6. Dreptul la portabilitatea datelor ;
7. 7. Dreptul la opoziție ;
8. 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri ;
9. 9. Dreptul de a depune o plângere la ANSPDC (Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).
Pentru a vă exercita aceste drepturi în calitate de persoană vizată în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa dpo@pipedesign.ro detaliind situația dumneavoastră.
Cererea va fi prelucrată în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor necesare privind dovada identității.
Pentru a furniza dovada identității, vă rugăm să atașați o copie a documentului de identificare, cum ar fi cartea de identitate, pașaportul, permisul de rezidență sau un document care confirmă adresa, de exemplu, o factură recentă de utilități. În cazul în care cererea este depusă în numele unei alte persoane vizate, trebuie să furnizați dovada identității acelei persoane și dovada dreptului dumneavoastră de a acționa în numele acesteia.
Taxa de administrare: Furnizarea informațiilor și a copiilor datelor cu caracter personal aflate în proces de prelucrare este gratuită. Totuși, dacă persoanele vizate solicită copii suplimentare ale datelor în curs de prelucrare sau dacă cererea lor este considerată nefondată sau excesivă, în special din cauza caracterului repetitiv al acesteia, SC PIPE DEIGN SRL își rezervă dreptul de a refuza să acționeze în conformitate cu cererea sau de a percepe o taxă administrativă rezonabilă, în funcție de circumstanțe.

Actualizări privind Politica de Confidențialitate

SC PIPE DESIGN SRL își rezervă dreptul de a actualiza Politica de Confidențialitate. Accesarea Site-ului și/sau utilizarea Serviciului după aceste modificări implică acceptul obligatoriu al acestora din partea dumneavoastră. Prin intermediul acestei Politici de Confidențialitate, vă oferim toate informațiile necesare într-un mod accesibil, pentru a vă permite să vă formați o opinie și să decideți dacă doriți să utilizați acest Site și să ne furnizați sau nu informațiile dumneavoastră personale. Prin accesarea și utilizarea Serviciului, precum și prin comunicarea electronică cu noi, sunteți conștient și de acord să permiteți procesarea informațiilor dumneavoastră personale conform prevederilor acestei Politici de Confidențialitate.