Termeni și condiții

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 13.11.2023

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.pipedesign.ro deținut de SC PIPE DESIGN SRL, denumit în continuare Site-ul, de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii și condițiile de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți website-ul nostru.

Scopul conținutului site-ului

Scopul principal al conținutului acestui site este de a furniza informații precise și actualizate. Cu toate acestea, SC PIPE DESIGN SRL nu poate garanta că paginile nu conțin erori, dar depune eforturi diligente pentru a asigura o informare corectă și pentru a corecta orice eventuale erori.

Orice persoană interesată să achiziționeze unul dintre serviciile sau produsele prezentate pe site este îndemnată să contacteze SC PIPE DESIGN SRL prin intermediul datelor de contact disponibile pe acest site pentru a obține informații cu privire la disponibilitatea serviciului sau produsului respectiv, precum și pentru a afla despre condițiile contractuale, tarifele și orice alte informații tehnice sau legate de produs.

Marca și drepturile de autor

Siguranța dreptului de autor pentru toate informațiile găzduite pe acest site web este garantată de SC PIPE DESIGN SRL și afiliații săi. Nu este permisă reproducerea, modificarea sau utilizarea parțială sau integrală a conținutului fără acordul explicit din partea SC PIPE DESIGN SRL sau a titularului acestor drepturi. Toate drepturile sunt rezervate pentru SC PIPE DESIGN SRL. Utilizarea acestui site în scopuri de distrugere, alterare, compromitere a securității sau pentru discreditarea SC PIPE DESIGN SRL sau a afiliaților săi este strict interzisă. SC PIPE DESIGN SRL se angajează să aplice măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a proteja datele pe care le gestionează împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii sau accesului neautorizat.

Confidențialitate și prelucrarea datelor

Protejarea informațiilor în timpul prelucrării datelor dvs. personale reprezintă o prioritate deosebită pentru SC PIPE DESIGN SRL. Prin urmare, toate datele colectate în timpul vizitelor pe site-ul nostru web sunt tratate în conformitate cu prevederile legale aplicabile în statul în care se află acest site, adică România. Site-ul nostru web poate include legături către alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, motiv pentru care SC PIPE DESIGN SRL nu își asumă și nu poate accepta nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. Ne angajăm să nu dezvăluim informații despre vizitele dvs. pe acest site, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. SC PIPE DESIGN SRL nu va furniza datele dvs. personale introduse pe site-ul www.pipedesign.ro către terțe părți, conform „Termenilor și Condițiilor” noastre.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Atunci când accesați site-ul web al SC PIPE DESIGN SRL, serverul web înregistrează automat numele furnizorului dvs. de servicii internet și sursa de pe care provine vizita dvs. Alte date personale vor fi stocate doar dacă le furnizați voluntar, de exemplu, în cadrul înregistrării, sondajelor de opinie, concursurilor, comenzilor online sau în timpul derulării unui contract. Atunci când vi se solicită informații pe acest site, acest lucru se face pentru a vă identifica, a vă putea contacta sau pentru a procesa o comandă. Informațiile solicitate se referă în principal la datele personale, cum ar fi numele, adresa, numerele de telefon, adresa de e-mail, datele de identificare ale firmei și modul în care intenționați să utilizați produsele și/sau serviciile SC PIPE DESIGN SRL. Acestea pot include și alte informații relevante pentru utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate. Scopul colectării și prelucrării acestor informații este de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, iar datele vor fi stocate și prelucrate electronic.

Utilizarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal și clarificarea scopului

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi folosite de către SC PIPE DESIGN SRL în scopuri de analiză de marketing și administrare a bazei de date a clienților (consumatorilor). Aceasta include furnizarea de asistență pentru clienți și transmiterea de informații privind noile produse și servicii ale companiei noastre. SC PIPE DESIGN SRL se angajează să nu dezvăluie datele personale către terțe părți sau beneficiari.

Informații pentru utilizatori (vizitatori)

În calitate de utilizator (vizitator), vă revin următoarele responsabilități:

  • Furnizarea de date adecvate, precise și complete despre dvs., conform cerințelor formularului de înregistrare, atunci când este necesar.
  • Menținerea și actualizarea, atunci când este necesar, a datelor de înregistrare pentru a asigura că acestea rămân veridice, precise și complete.
  • În același timp, vă obligați să nu efectuați următoarele acțiuni:
  • Publicarea de materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a dauna acestui sistem sau altor sisteme și informații.
  • Publicarea de materiale cu drepturi de autor, fără a fi autorul sau fără a avea permisiunea autorului de a le publica.
  • Publicarea de materiale obscene, defăimătoare, amenințătoare sau răuvoitoare la adresa altor utilizatori, persoane fizice sau juridice, sau publicarea de materiale sau informații interzise de lege.
  • Publicarea de imagini sau afirmații care contravin normelor legale în vigoare.
  • În cazul nerespectării acestor condiții, SC PIPE DESIGN SRL și afiliații săi își rezervă dreptul de a se dezice de autorul respectivelor materiale, de a șterge informațiile respective și de a întreprinde măsuri legale corespunzătoare.

Informarea persoanelor vizate cu privire la drepturile lor

Tuturor celor care furnizează datele lor personale către site-ul www.pipedesign.ro li se asigură drepturile prevăzute de Legea 677/2001, conform cărora acestea vor fi informate prin intermediul unui anunț făcut public de către SC PIPE DESIGN SRL prin intermediul acestui sistem cu privire la drepturile lor. Aceste drepturi includ:

Confirmarea gratuită că datele personale sunt sau nu sunt prelucrate la solicitarea persoanei în cauză.

Dreptul de a rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime, în mod gratuit, datele care nu sunt prelucrate conform prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor personale ale solicitantului.

Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la dumneavoastră, contactându-ne folosind modalitățile de contact afișate pe pagina de Contact a acestui site sau adresa de e-mail menționată în politica site-ului privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidențialitatea.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului www.pipedesign.ro

Oricine vizitează Site-ul www.pipedesign.ro și furnizează date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site, confirmă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru următoarele scopuri:
Prelucrarea acestor date și informații personale de către SC PIPE DESIGN SRL în vederea efectuării de studii de piață.

Transmiterea de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct.

Soluționarea cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate SC PIPE DESIGN SRL (consultați pagina „Contact” din site).

Desfășurarea altor activități permise de lege și întreprinse de SC PIPE DESIGN SRL, care nu necesită aprobarea prealabilă a destinatarului.

SC PIPE DESIGN SRL va menține în confidențialitate aceste informații și nu le va divulga sub nicio formă către terțe persoane.

Actualizări ale politicii de confidențialitate

Eventuale modificări ulterioare ale acestei politici de confidențialitate vor fi publicate pe această pagină web, fără a fi necesară o notificare prealabilă. „Termeni și Condiții” reprezintă în totalitate un acord încheiat între dumneavoastră și SC PIPE DESIGN SRL cu privire la utilizarea site-ului www.pipedesign.ro. SC PIPE DESIGN SRL își păstrează dreptul de a revizui și actualiza aceste reguli oricând, fără notificare sau consimțământ prealabil din partea utilizatorilor.